Skrevet ut fra Grendebygg ASs hjemmeside - 26-09-2020 01.09.34 - http://www.grendebygg.no
 
Kjærnsmo Gård, hovedbygningen
Hovedbygningen Kjærnsmo Gård, Nes på Romerike


Vi utfører:
  • Nybygg
  • Tilbygg
  • Rehabilitering
  • Restaurering
  • Våtrom
  • Uavhengig kontroll
  • Lekkasjemåling luft
  • Fuktmåling


Utviklet av Atilla Moen-Duran