Skrevet ut fra Grendebygg ASs hjemmeside - 23-10-2020 05.10.20 - http://www.grendebygg.no
 
Kjærnsmo Gård, hovedbygningen
Hovedbygningen Kjærnsmo Gård, Nes på Romerike


Vi utfører:
  • Nybygg
  • Tilbygg
  • Rehabilitering
  • Restaurering
  • Våtrom
  • Uavhengig kontroll
  • Lekkasjemåling luft
  • Fuktmåling


Utviklet av Atilla Moen-Duran